Kontakt


QWART s.r.o.
J. Poničana 13
841 07 Bratislava
email: qwart@qwart.sk

Domov

Naša spoločnosť sa zaoberá rozsiahlou inžinierskou činnosťou vrátane projekčných prác a kvalifikovaného stavebného dozoru.

Spoločnosť spolupracuje dlhodobo so stabilným projekčným tímom. Spoločnosť QWART s.r.o. zastrešuje projekty od predprojektovej prípravy až po kolaudáciu a odovzdanie diela investorovi.

Za niekoľko rokov sme sa podielali na príprave, ako bytových domov tak aj obchodných centier. Máme skúsenoti s povoľovaním optických káblov ako i skúsenosti s rozšírením území alebo prípravou územia pre ťažbu nerastov nevyhraneného charakteru (špeciálny banský zákon).

Spoločnosť spolupracuje úzko s pôdnymi ekológmi ako i so spracovateľmi EIA. Poskytujeme identifikáciu parciel a v tejto súvislosti v zastúpení invetora riešime aj zmluvy o vecných bremenách prípadne nájomné zmluvy.

Investora zastupujeme na konanich a taktiež na základe niekoľkoročných skúseností sa snažíme hľadať najlacnejšie varianty výstavby a to s ohľadom na individuálne potreby investora.
domov-obrazok